SVPVM

Středisko výchovné péče

Valašské Meziříčí

Rychlý kontakt

Středisko výchovné péče

Králova 370

757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 775 232 105

E-mail: psycholog@svpvm.cz

Napište nám »

,,Nezáleží na tom, jak dlouho jsi šel nesprávným směrem. Vždycky se můžeš otočit a jít jinudy."

Kde nás najdete

MAPA

Králova 370

757 01 Valašské Meziříčí

souřadnice GPS:

49.4675278N, 17.9705278E

Internátní část SVP

Středisko poskytuje internátní služby klientům za úplatu, jejíž výši a způsob úhrady stanoví vláda nařízením.

Internátní pobyt trvá zpravidla 8 týdnů. Výchovná skupina při poskytování internátní služby může mít nejméně 6 a nejvíce 8 klientů a je koedukovaná.

Postup při přijímání klientů:

 -          Pobyt v internátním oddělení SVP je dobrovolný a je možný pouze na základě písemné dohody se  zákonným zástupcem nezletilého klienta nebo s klientem starším 18-ti let.

-          Podmínkou přijetí klienta do  internátního oddělení je doporučení ambulantního oddělení kteréhokoliv střediska výchovné péče.

-          Zákonní zástupci žádají písemně o umístění klienta do SVP.

-          Zákonní zástupci jsou povinni osobně se zúčastnit příjmu klienta do SVP.

-          Zákonní zástupci jsou povinni provést úhradu za pobyt před umístěním klienta do SVP.

-          Příjem provádí sociální pracovnice spolu s odborným pracovníkem ( vedoucí, psycholog, etoped ).

-          Začlenění klienta do výchovné skupiny provádí pedagogický pracovník ve službě ( učitel, vychovatel). Seznámí ho s ostatními klienty, přidělí mu lůžko a současně dítě informuje o organizaci života ve výchovné skupině.

-          Vstupní rozhovor s klientem provádí odborný pracovník.

Do SVP se nepřijímají klienti:

 -          kteří trpí nemocí v akutním stádiu, včetně akutní intoxikace, vyžadující podle stanoviska lékaře odbornou zdravotní péči

-          kteří jsou bacilonosiči nebo

-          kterým bylo uloženo karanténní opatření

 

Postup při propouštění klientů:

-          Propouštění klienta z SVP provádí sociální pracovnice spolu s odborným pracovníkem.

-          Zákonní zástupci jsou povinni osobně se zúčastnit propuštění klienta z SVP.


Důvody přerušení nebo ukončení pobytu klienta v internátním oddělení:

-          V případě vážného onemocnění nebo úrazu klienta během pobytu ve středisku bude pobyt přerušen na dobu nezbytně nutnou k léčení klienta do doby, kdy ošetřující lékař klienta písemně potvrdí skutečnost, že klient je po zdravotní stránce plně způsobilý pokračovat v pobytu ve středisku.

-          V případě vážného porušení vnitřního řádu střediska nebo jiných závažných kázeňských přestupků může být, z rozhodnutí vedoucího střediska, pobyt klienta ve středisku předčasně ukončen.


Práva a povinnosti 

Náležitosti závěrečné zprávy