SVPVM

Středisko výchovné péče

Valašské Meziříčí

Rychlý kontakt

Středisko výchovné péče

Králova 370

757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 614 575

E-mail: psycholog@svpvm.cz

Napište nám »

,,Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale na tom, s čím odcházíš."

Kde nás najdete

MAPA

Králova 370

757 01 Valašské Meziříčí

souřadnice GPS:

49.4675278N, 17.9705278E

Náležitosti závěrečné zprávy

-          Středisko na základě výsledků diagnostických, preventivně výchovných a poradenských činností zpracovává závěrečnou zprávu s návrhem opatření v zájmu rozumového, citového a morálněvolního rozvoje klienta a jeho zdárného společenského uplatnění. Zpráva vyhodnocuje dosažení pokroků stanovených v individuálním výchovném plánu.

-          Závěrečná zpráva je zpracována na základě zprávy psychologa, speciálního pedagoga, učitele a sociálního pracovníka střediska. Obsahuje především jméno, příjmení, datum narození klienta, místo trvalého pobytu, datum přijetí a datum ukončení pobytu, sociální anamnézu, výsledky psychologického vyšetření, speciálně pedagogického vyšetření a výsledky výchovně vzdělávací péče. Vyhodnocuje úspěchy klienta při snaze o nápravu obtíží, pro které byl přijat do péče střediska, a ukazuje možnosti dalšího výchovného působení.

-          Zpráva dále obsahuje hodnocení schopnosti adaptace klienta na změnu prostředí, informace o schopnostech navazování sociálních vztahů a postavení klienta ve výchovné skupině, hodnocení úrovně pracovních a společenských návyků včetně schopnosti týmové spolupráce, údaje o chování v zátěžových situacích a doporučení týkající se vyhovujících způsobů řešení mezilidských konfliktů a překonávání stresu.

 

 Zajišťování pomoci klientovi po propuštění ze střediska:

 -          Středisko zajišťuje pomoc klientům i po propuštění z SVP.

-          Poskytuje klientům následnou ambulantní péči.

-          S rodinami pracuje formou rodinné terapie.

-          Středisko pořádá víkendové pobyty a letní prázdninové pobyty pro klienty, kteří jsou v následné péči střediska