SVPVM

Středisko výchovné péče

Valašské Meziříčí

Rychlý kontakt

Středisko výchovné péče

Králova 370

757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 775 232 105

E-mail: psycholog@svpvm.cz

Napište nám »

,,Nezáleží na tom, jak dlouho jsi šel nesprávným směrem. Vždycky se můžeš otočit a jít jinudy."

Kde nás najdete

MAPA

Králova 370

757 01 Valašské Meziříčí

souřadnice GPS:

49.4675278N, 17.9705278E

Vzdělávání

Organizace výchovně vzdělávacích  činností ve středisku:

 Organizace diagnostických činností:

V průběhu pobytu klienta realizuje psycholog střediska vstupní vyšetření. V návaznosti na poskytnuté zprávy z PPP, DPL, SPC apod. se ve druhém měsíci uskuteční plánované komplexní psychologické vyšetření – navazuje na ně speciálně pedagogická diagnostika poruch chování realizována etopedem střediska. Nedílnou součásti diagnostických služeb střediska je i sociální diagnostika podmíněnosti příčin poruch chování a sociálního vývoje, na které se podílí jak sociální pracovnice střediska, tak týmově i další pracovníci.

 Organizace preventivně výchovných činností:

Denní program zahrnuje všechny výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na předcházení poruchám chování nebo jejich nápravu a sociálně rehabilitační činnost.

Pedagogičtí pracovníci střediska ( vedoucí střediska, etoped, psycholog ) zpracovávají za účasti klienta individuální výchovný plán, zaměřený na jeho specifické potřeby. Při jeho zpracování využívají taky hodnocení adaptace klienta kmenovým vychovatelem. Týmová činnost pracovníků střediska směřuje k podpoře klienta při naplňování tohoto plánu.

V rámci internátních kontaktů se realizuje jak jednorázové, tak krátkodobé a dlouhodobé vedení klientů formou individuální, skupinové a rodinné terapeutické činnosti.

Organizace vzdělávání:

-          klienti jsou vzděláváni všichni v jedné třídě

-          ve třídě se vyučuje dle platných osnov základní a speciální školy, podle individuálních plánů vypracovaných kmenovou školou

-          klienti navštěvující střední školu se učí rovněž podle individuálních plánů vypracovaných kmenovou školou

-          cílem vzdělávání v SVP je zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností, stanovení a realizování specifických vzdělávacích potřeb v zájmu rozvoje osobnosti klienta přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem

-          vzdělávání klientů směřuje k jejich dalšímu rozvoji znalostí, zkušeností a dovedností