SVPVM

Středisko výchovné péče

Valašské Meziříčí

Rychlý kontakt

Středisko výchovné péče

Králova 370

757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 775 232 105

E-mail: psycholog@svpvm.cz

Napište nám »

,,Nezáleží na tom, jak dlouho jsi šel nesprávným směrem. Vždycky se můžeš otočit a jít jinudy."

Kde nás najdete

MAPA

Králova 370

757 01 Valašské Meziříčí

souřadnice GPS:

49.4675278N, 17.9705278E

Stravování

Způsoby stravování:

 -          Stravování je zabezpečeno dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů

-          Strava je zajištěna 5x denně, pro klienty starší 15-ti let 6x denně ( + druhá večeře )

-          Strava je vydávána v určených hodinách, daných režimem dne

-          Příprava a výdej stravy se řídí předepsanými normami a hygienickými předpisy

 

Úhrada pobytu klienta ve středisku:

 -   Zákonní zástupci ubytovaného klienta mají povinnost uhradit příspěvek na úhradu péče

    poskytované ve středisku a přiměřené kapesné

-          V rámci služeb se klientům poskytuje stravování a ubytování, a to za úplatu, na základě smlouvy střediska a osobou odpovědnou za výchovu.

-          Výše příspěvku na úhradu stravování klienta ve středisku se rovná výši nákladů na potraviny, které jsou určeny podle věku strávníka a dalších pravidel stanovených ve vyhlášce č.107/2008, o školním stravování.

 

Stravné:

     klient 3 až 6 let                              69,-Kč na den ( 4.140,- na 60 dnů = dva měsíce) 

     klient 7 až 10 let                            80,-Kč na den ( 4.800,- na 60 dnů = dva měsíce)

     klient 11 až 14 let                          91,-Kč na den  ( 5.460,- na 60 dnů = dva měsíce)

     klient nad 15 let                          118,-Kč na den  ( 7.080,- na 60 dnů = dva měsíce)

 

 Ubytování:

Výše nákladů za ubytování klienta ve středisku se řídí dle § 16 odst. 4 zákona č.109/2002 Sb.,

o  výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy  ve školských zařízeních  a  o preventivně       výchovné  péči   ve školských  zařízeních   a   o změně  dalších  zákonů,   ve znění pozdějších      předpisů  a  dle příkazu  ministryně  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  č.21/2007  k  činnosti  středisek výchovné péče ze dne 29.června 2007

Výše úplaty na 1 kalendářní měsíc pro ubytovaného klienta střediska  činí  200,-Kč.

Výše úplaty za ubytování se nemění, i když klient není ubytován po všechny dny       v kalendářním měsíci.

 

Kapesné:

Zákonní zástupci ubytovaného klienta  hradí  i přiměřené kapesné, ze kterého jsou hrazeny nutné osobní, hygienické a školní potřeby klienta a také poplatky za sportovní, kulturní, … a jiné aktivity klienta. Důležité:

Úhrady příspěvků je nutno provést před přijetím klienta do střediska, nejméně však na 2 týdny dopředu.

Za dobu, po kterou je klient se souhlasem střediska u osob odpovědných za výchovu nebo ve zdravotnickém zařízení déle než 2 po sobě jdoucí dny, snižuje se určený příspěvek na stravování o příslušný počet denních částek

Středisko provede vyúčtování přeplatků do 15. dne měsíce následujícího po propuštění klienta. Výsledky vyúčtování se oznámí osobě, která příspěvek hradí.